ანალიტიკა და რეპორტინგი

ეს მოდული იძლევა სრულ ანალიტიკას, რომელიც საჭიროა სტრატეგიული დაგეგმარებისთვის, თანამშრომელთა მოტივირების და ანაზრაურების სისტემის ჩამოყალიბებისთვის, რეპორტინგი მოიცავს შემდეგ კრიტიკულ საკითხებს

  • რეპორტები შესრულებულ სამუშაოსა და გახარჯული რესურსების
  • ისტორია შესრულებული სამუშაოების შესახებ , რომელშიც ფიქსირდება ყველა ეტაპი და ცვლილებები, თანამშრომლების კომენტარები.
  • გაზიარების ფუნქცია სხვა და სხვა განყოფილებების მენეჯერებისთვის

ანალიტიკის მოდულის მეშვებით მიიღებთ მომენტალურ წვდომას მონაცემების ისტორიაზე და გექნებათ შესაძლებლობა შეაფასოთ თითოეული მარშრუტის სიგრძე, ხანგრძლივობა და საწვავის ხარჯი.

  • ეფექტურობის დონის ასამაღლებად მიიღეთ სრული რეპორტინგი საწვავის, საბურავების და საპოხი მასალების ხარჯების შესახებ დეპარტამენტებისა და თანამშრომელების მიხედვით.
  • ინტერაქტიული რეპორტების მიღება შესაძლებელია რამდენიმე წამში PDF, Excel ფორმატებში.
  • შეამცირეთ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა, თანამშრომელების ტარების მანერის, აგრესიულობის დონის კონტროლის მეშვეობით.
  • მიიღეთ შეტყობინებები ავტოპარკის გეგმიური ტექნიკური მომსახურების შესახებ.